Nyheter

Trenger du hjelp til hagen din?

Senhøst og vinter er en god tid til hageplanlegging. Vi kan bidra med:

  • hagetegninger eller skisser inkludert befaring
  • planteutvalg tilpasset forholdene i hagen din
  • hjelp til praktisk gjennomføring
  • skjøtselplaner

 

 

 

 

Nå om vinteren selger vi fortsatt ved.

Ta gjerne kontakt om du ønsker å bestille en eller flere sekker.
Akkurat nå selges det store sekker à 1500 liter som tilsvarer en halv favn. Våre priser:

  • Bjørk - kr 1450
  • Blandingsved - kr 950
    Du kan hente selv eller få det tilkjørt. Frakt kommer i tillegg.