Hva er en E-plante?

meny-top-hv.jpg

E-plante er varemerket for utvalgte sorter og frøkilder tilpasset vårt norske klima. Hovedhensikten med varemerket E-plante er å ta vare på og bruke utvalgte planter som et viktig bidrag for å sikre god kvalitet på norske grøntanlegg og hager. E-planter er også et bidrag for å møte dagens krav om kvalitetssikring av planteproduksjon. 13 norske planteskoler samarbeider i E-plant Norge A.L. om utprøving, produksjon og markedsføring av E-planter.

Fordeler ved bruk av E-planter!


frontbilde.jpg

Utvalgt for norske forhold:

E-plantene er valgt ut med hovedvekt på klimatilpasning, sunnhet, prydverdi og bruksegenskaper. Plantene er prøvd ut i Norge gjennom flere år.

Dokumentert sikker frøkilde og sort:

Det følger et E-plantesertifikat med alle leveranser av E-planter som dokumentasjon på og garanti for ekte sorter og frøkilder. E-planter gir også en fordel ved supplering av planter. Du får samme plante når du supplerer planter fra ulike E-plante leverandører.
Plantene er produsert i Norge. Plantene er i takt med det norske klimaet og veien fra produsent til plantested er kort. Det reduserer risikoen for stress på plantene og forutsetningene for sikker utvikling og tilvekst er de beste.

Produsert i Norge:

Strenge krav

Det stilles strenge krav til planteskolene som produserer E-planter. Eliteplantestasjonene Sauherads, som står for oppformering av sunt og klimatilpasset plantemateriale i Norge, garanterer for systemet. Produsentene er underlagt en årlig kontroll i regi av Eliteplantestasjonene.

Du har mulighet for å gå inn på E-plante sin egen nettside http://www.eplante.no og lese mer om E-planter der.